MFBInvest
2020. július 14., kedd
  • hu
  • en
Nagykontrasztos nézet A+

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet alapján

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló munkaszerződés alapján a Társaság munkavállalóira irányadó végkielégítés mértéke és a felmondási idő időtartamának meghatározása:

  • a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben;
  • az állam, illetőleg a központi és a társadalombiztosítási költségvetési szervek többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának elveiről szóló 2173/2003. (VII. 29.) Korm. Határozatban;
  • a Társaság Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és más vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról és mértékéről szóló, az Alapító 19/2005. (IV. 21.) számú határozatával jóváhagyott, 2005. április 21-én kihirdetett Javadalmazási Szabályzatában, valamint az Érdekeltségi rendszeréről, jóléti és szociális juttatásairól szóló, az Igazgatóság 49/2007. (V. 29.) számú határozatával jóváhagyott, 2007. május 1-én hatályba léptetett Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

Kapcsolódó anyagok:
MFB Invest Zrt. Igazgatóság, felügyelőbizottság
MFB Invest Zrt. vezetés